5 skarpe om engelsk

  1. Der er registreret over 40 dialekter/lokale variationer af engelsk som modersmål (Rooney, Dr. Kathy Encarta – World English Dictionary, Bloomsbury, 1999). En væsentlig del af disse dialekter skaber sprogbarrierer mellem engelsktalende.
  2. Mange af de elever som gennemfører 9. klasses afgangseksamen (både i Danmark og i mange andre europæiske lande) kan ikke gebærde sig skriftligt og mundligt på korrekt engelsk (være det sig amerikansk eller britisk) i fx en virksomhed.
  3. Mange steder i verden herunder i Nepal og i Rusland (hvad jeg personligt ved af) har de studerende som undervises på engelsk ofte svært ved at følge undervisningen. De studerende oplever massive problemer på alle niveauer skriftligt, diskussionsmæssigt (de skifter til nationalsproget og oplever manglen på russiske og nepalesiske ord for fagudtryk i litteraturen) samt under læsning af fagsprog.
  4. Få formår i de europæiske skolesystemer efter et 7-10-årigt skoleforløb med ugentlig undervisning af engelsk et niveau af engelsk som kan karakteriseres som andet end passivt (dvs. læsning og lytning uden besvær). De aktive kundskaber er ofte fraværende eller på et børne/turiskniveau som får folk til at føle sig underlegne overfor dem som har engelsk som modersmål når snakken falder på politik, følelser, historie, oplevelser, etc.
  5. Det er et kendt faktum at engelsktalende ofte overvurderer deres egen sprogkyndighed specielt hvad angår aktivt kundskab (skriftligt samt verbalt).

Elever som ikke modtager undervisning på modersmåĺet mister en betragtelig del af detaljerne af det studerede, også selvom eleven har lært engelsk gennem mange år.

Manglende undervisning på modersmålet hindrer desuden den kognitive udvikling. Dette rammer fx de børn der kommer til Danmark med et andet sprog som modersmål og skal gebærde sig på dansk i skolen og på modesmålet hjemme.

Lyder det for skidt til at have hold i virkeligheden?

Skriv en kommentar