Esperanto? Hvad er det?

Opdatering om esperanto

I en verden der bliver mere og mere bevidst om mindretals rettigheder og om betydningen af sproglig og kulturel diversitet, er det internationale sprog esperanto ved at vinde fornyet opmærksomhed hos indflydelsesrige beslutningstagere. Organisationer og foreninger presser på for at få spørgsmålet om et internationalt sprog sat på de Forenede Nationers og den Europæiske Unions dagsorden. Nitobe-Symposiet, der blev afholdt af en række internationale organisationer i Prag, Tjekkiet, i juli 1996, sammenførte en gruppe af uafhængige eksperter, som undersøgte esperantos daværende situation og foreslog at det blev inddraget i de aktuelle debatter om sproglige rettigheder og sprogpolitik. Prag-manifestet, en moderne genfremsættelse af de værdier og mål der motiverer esperanto-bevægelsen, understreger sprogligt demokrati og bevarelsen af sproglig diversitet ( http://lingvo.org/xx/2/3 ). Esperantotalende kendt fra de seneste nyheder inkluderer nobelpristageren fra 1994 Reinhard Selten, verdensmesteren i skak fra 1996 Zsuzsa Polgár, og Tivadar Soros, far til finansmanden George Soros ( http://esperanto.org/Ondo/H-100.htm ). ‘Indfødte dialoger’ ( http://idnetwork.nl ) der er et program der skal styrke dialogen mellem indfødte folkeslag verden over, går uden om de forskellige tidligere kolonimagters sprog ved at bruge esperanto som kommunikationsmiddel. Herunder nogle yderligere oplysninger om esperantos nuværende tilstand….

Læs resten af artiklen og se meget mere om Esperanto

OBS: Du kan også stille et spørgsmål om Esperanto nedenfor, hvis du har lyst…