Ved tai chi-festen blev de fremmødte esperantister enige om at holde en lille madfest snarest. Ta evt. en gulerød,  kiks, te, øl eller what ever med. Altså førstkomende mandag fra kl. syv påUpsalade 10, st. tv.

ManĝoFesto kiel kutime je la sepa horo cxe Upsalade 10, st. tv. lunde venu kaj gxuu.