Indlæg tagget med ‘marketing’

Når man lærer et nyt sprog…

søndag, 21. december 2008

…lærer man samtidig en ny måde at se verden på. Dette er velkendt for mange som har lært sig et nyt sprog. Men er det virkeligt sproget som tilbyder denne nye måde?

Hvis man ser sproget som bærer af kultur, og sproget selv blot et medium (med visse begrænsninger) så er det måske kulturen der påtvinger et bestemt syn på verden? Dette ligger i linie med Geertz syn på kultur: “The function of culture is to impose meaning on the world and make it understandable.” (Kulturens funktion er at påtvinge verden mening og gøre den forståelig).

Hvis ovenstående er korrekt, hvad betyder dette så for marketing og reklamer på tværs af kulturelle forskelle?