Indlæg tagget med ‘roskilde-festivalo’

Roskilde Festivalo 2013

tirsdag, 27. november 2012

Ni planos festegi dum RF13 … Legu pli kaj aligxi cxe http://roskilde.festoklubo.dk

Cxion bonan - flanke de la organiza teamo - Simono Hazardo

Roskilde Festivalo 2011

mandag, 30. maj 2011

Venu al ROSKILDE FESTIVALO 2011!

Ĉi-jara kotizo: 0 EŬROJ

La kotizo inkluzivas:

 • 24 horojn da laboro
 • Multe da muziko
 • Senpagan vegetaran manĝon
 • Ĉiam kaj ĉie festo
 • Loĝadon en tendo
 • 70 esperantistojn
 • 100000 ne-esperantistojn
 • Malmultan dormadon

Legu pli kaj aliĝu tuj ĉe: http//roskilde.festoklubo.dk

Roskilde-Festivalo 2009 - jam eblas rete aligxi

mandag, 19. januar 2009

Legu la invito-al-roskilde-2009v3 kaj aligxu rete.

Estu bonvena partopreni en la amuza festego.

——–

Venu kaj laborfestu en Roskilde, Danio

Aliĝu antaŭ novjaro al roskilde@dejo.dk aŭ ĉe dejo.dk/roskilde

despli frue despli bone via ebleco partopreni!

La Dana Esperanta Junulara Organizo organizas senpagan esperantan rekontiĝon dum la Roskilde-Festivalo, la plej granda Rokfestivalo en Nordeŭropo. Ni invitas 70 esperantistojn al festego kun ĉ. 175 musikgrupoj. Antaŭe okasos 4 festaj tagoj kun babilado, ludado, interkonado - kaj iom da laboro.

Ni promesas: Se ni akceptos vin vi forlasos nin gaje kaj plenstomake!

Datoj

Festo ekas la 28-an de junio 2009 kaj daŭrigos ĝis la 6-an julio 2009 matene (Antaŭfesto okazos en Kopenhago dum kelkaj tagoj antaŭe se vi volos, same poste)

Deĵoroj

Ĉiuj laboras 24 horoj je la DEJO-budo! Ĉiuj en 3 okhoraj periodoj.

La laboro konsistas de:

 • Redoni mono kontraŭ tasoj kaj bieroskatoloj
 • Purigado en la budo
 • Bezonataj kromdeĵoroj

Kromlaboro

Se vi pretas labori ekster la budo gajeblas multe da mono (ĝis almenaŭ 400€) per kolektado de skatoloj kaj kruĉoj en la festivalejo.

Loĝado

Senpage, sur la festivalejo, en tendaro. DEJO havas kelkajn prunteblajn tendojn. Tamen se vi volas sole dormi kunporti propran tendon.

Manĝaĵo

Senpaga vegetara manĝaĵo haveblas je la budo. Alie, bona manĝaĵo aĉeteblas en la festivalejo.

Loko

La festivalejo estas sur kamparo ekstere de Roskilde, kiu troviĝas 35 km okcidente de Kopenhago, facile atingebla kaj trajne kaj petveturante.


Kultura Esperanto-Festivalo la 7-an ĝis la 12-an de julio 2009

La naŭan KEF-on okazos venontsomere en Elsinoro, Danujo tuj post la fino de la Roskilde-Festivalo 2009. Ĉi-foje ĝi revenas al Danio kaj la ĉarmega urbo de Hamlet.

Simple venu kaj kulturumi…

Legu pli pri ambaŭ aranĝoj:

http://dejo.dk/roskilde http://kef.saluton.dk/

Angle kaj dane: http://www.roskilde-festival.dk